Start
om homeopati
historia
hitta homeopat
om nhf
kontakt
aktuellt
länkar

kontakt

Nordiska homeopatförbundet
c/o Berit Lecomte
Olof Gjödingsgatan
9, 112 31 Stockholm
tfn. 0760-353 083
e-post:
beritlecomte@hotmail.com
hemsida: www.nhf-homeopati.se

styrelse

Ordförande: Ingegerd Berggren
Vice ordförande:
Dan Högvalls
Kassör: Berit Lecomte
Sekreterare: Annika Mårtensson
Ledamot: Karin Victorin
Suppleant: Eivor Englund Karlsson

övriga funktionärer

Revisor: Eva Zachrisson
Revisorsuppleant: Klara Pihlajamäki
Hemsida: Dan Högvalls
Firmatecknare: Ingegerd Berggren
Firmatecknare: Berit Lecomte

Ledamot Kam:s styrelse: Ingegärd Berggren