Start
om homeopati
historia
hitta homeopat
om nhf
kontakt
aktuellt
länkar

om homeopati

Homeopati är en medicinsk terapi som baserar sig på en upptäckt av den tyske läkaren och kemisten Christian Samuel Hahnemann (1755-1843). Den bygger på principen: "liknande bör botas med liknande", med andra ord, om en substans framkallar en sjukdom hos en frisk person, är det möjligt att med samma substans bota en liknande sjukdom hos en sjuk person. För att kunna arbeta med ledning av denna regel, måste homeopaten ha speciella kunskaper, dels om de homeopatiska läkemedlen, dels om patientens individuella symtombild. Detta för att kunna välja ett medel som optimalt överensstämmer med patientens sjukdomsyttringar. När Hahnemann publicerade sin upptäckt första gången år 1810 kunde ingen ana, att homeopatin skulle överleva så många skiftande epoker inom medicinen.

Visserligen är dagens sjukvård präglad av många stora medicinska framgångar, men mänskligheten har inte blivit friskare. Vi har fått kontroll över epidemierna men antalet kroniskt sjuka ökar. Terapiresistenta bakteriestammar och ett oöverskådligt läkemedelsmissbruk är baksidan av framstegen.

Homeopatins tilltagande popularitet är ett tecken på att vi behöver en biverkningsfri läkemedelsterapi, som redan i sin ansats gör hela människan till måttstock för sin egen läkning.  Enligt WHO är homeopati världens näst största primärvård. Bara i Tyskland finns det runt 6000 praktiserande homeopater och i snitt 40 % av européerna använder sig av homeopati.

Varje levande varelse, även människan, har förmågan att hålla sig vid liv, att utveckla försvar mot sjukdomar och att avhjälpa eventuella störningar i livet.
Denna kraft stöds inte av konventionella medikament, utan hindras i många fall, så att till exempel en ofarlig febersjukdom inte längre läker självmant utan blossar upp om och om igen. Fördelen med homeopati är att kroppen stimuleras till självläkning genom att den stöder och stärker det kroppsegna immunförsvaret.

Även om de grundläggande symtomen för en sjukdom är lika för alla, så finns det symtom som är helt unika för varje individ. Homeopatens uppgift är därför att hitta de individuella symtomen. Vid besök hos homeopaten får du därför berätta om din sjukdom och homeopaten ställer sedan frågor för att skapa sig en bild av sjukdomens alla yttringar. Homeopaten arbetar under tystnadsplikt.

Att vi alla har unika symtom är orsaken till att två patienter sällan får samma medicin för samma sjukdom. Man kan dock se att vid starkt smittsamma sjukdomar som influensa minskar antalet använda mediciner, då många visar upp samma symtom. Detta till skillnad från kroniska sjukdomar då de individuella symtomen är fler. Patienter som varit sjuka en längre tid kan under behandlingen få byta medicin då läkningen fortgår och symtomen ändrar karaktär.

Homeopatiska läkemedel är inte giftiga och de har inga skadliga biverkningar. De framställs inte heller med avsikt att påverka ett enskilt organ hos människan utan för att inverka på helheten hos individen. De homeopatiska läkemedlen kommer från växter, djur eller mineraler.  Tillverkningen följer strikta regler och läkemedlen måste vara godkända av läkemedelsverket

Rätt homeopatiskt medel verkar snabbt och effektivt vid akuta sjukdomar. Vid kroniska sjukdomar tar behandlingen längre tid.